Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Położony w centrum wsi kościół jest przykładem wiejskiego budownictwa sakralnego
Murowany, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium, oskarpowany, z murowaną wieżą od zachodu. Wzmiankowany w 1335 roku ma w swojej historii kilka faz budowy, czytelnych do dzisiaj. We wnętrzu zachowany późnogotycki rzeźbiony tryptyk ołtarzowy z XV wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz zespół całopostaciowych płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592. Zachowały się również malowane renesansowe stalle i ławki z początku XVII w. oraz drewniana polichromowana chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z tego samego okresu. Barokowy ołtarz główny i drewniane malowane tabernakulum pochodzą z końca XVII wieku. Dwa dzwony datowane są na 1497 rok.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2009
Koszt całkowity: 165 610,66 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Data rozpoczęcia: 2 maja 2009
Koszt całkowity: 497 447,53 PLN
Program: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej


Data rozpoczęcia: 3 kwietnia 2009
Koszt całkowity: 763 421,26 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Data rozpoczęcia: 2 lutego 2009
Koszt całkowity: 72 802,68 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013


Data rozpoczęcia: 4 sierpnia 2008
Koszt całkowity: 6 131 319,96 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Data rozpoczęcia: 3 marca 2008
Koszt całkowity: 65 664,82 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013


Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2007
Koszt całkowity: 1 044 528,48 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


‹‹‹ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online