Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Szkoła przyjazna uczniom – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Miękinia

Data rozpoczęcia: 7 września 2009
Koszt całkowity: 205 200,00 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE - 174 420,00 PLN
Budżet państwa - 30 780 PLN
Budżet Gminy Miękinia - 0,00 PLN
Opis:
Działaniami projektu, który realizowany był od września 2009 do czerwca 2010, objęto 120 uczniów z obu gminnych gimnazjów. Aby osiągnąć założone w projekcie cele i przyczynić się do zmiany zdiagnozowanych w szkołach problemów, głównie w zakresie gorszych wyników uczniów i uczennic w przedmiotach obejmujących nauki ścisłe, prowadzone były dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki i chemii oraz doradztwa zawodowego. Część z prowadzonych zajęć odbywało się poza szkołach w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu nadając zajęciom nietypowy charakter. W trakcie projektu przeprowadzono konkursy i olimpiady zarówno matematyczne jaki i fizyczno – chemiczne a przewidziane w nich nagrody dodatkowo pogłębiły motywację uczniów do zgłębiania tajników matematyki, fizyki i chemii. O podniesieniu jakość prowadzonych zajęć decydowały również małe liczebnie grupy ćwiczeniowe, laboratoryjny charakter zajęć oraz wykorzystywanie zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych.

Liczba odwiedzin: 3814

Stopka

Płatności online
Zamknij