Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Asystent rodzinny

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2010
Koszt całkowity: 77 915,92 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 66 228,53 PLN Budżet państwa – 3 506,22 PLN Budżet Gminy Miękinia – 8 181,17 PLN
Opis:
W projekcie brało udział 6 Beneficjentów Ostatecznych z terenu Gminy Miękinia. W ramach projektu Asystenci Rodzinni pracujący z rodzinami permanentnie przekonywali do aktywnego uczestnictwa biernych dotychczas ludzi w życiu społecznym. Dzięki pracy Asystentów Rodzinnych członkowie rodzin nabywają nowe bądź rozwijają posiadane umiejętności, poznają wzorce, sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych, sposoby działania. Beneficjenci Ostateczni poznają swoje zasoby i uczą się jak je wykorzystać. Uczą się komunikacji, która w prawie każdej rodzinie uczestniczącej w projekcie jest głęboko zaburzona, a także nabywają umiejętności współpracy, negocjacji i radzenia sobie z konfliktami. Rolę jaką pełnią Asystenci Rodzinni pracujący z rodzinami BO można porównać do roli cierpliwego nauczyciela, przewodnika i życzliwego towarzysza, dzięki którym „ospałe” dotychczas rodziny budzą się do działania. Ostatni etap realizacji projektu systemowego „Asystent Rodzinny” to przygotowywanie uczestników projektu do samodzielnego kontynuowania podjętych działań przez Asystenta Rodzinnego i Opiekuna Kontraktu. Asystenci Rodzinni podejmowali szczególne działania w kierunku wyznaczenia przez BO celów, jakie chcieliby osiągnąć. Rozmawiali z uczestnikami o ich marzeniach obawach, nadziejach. W ramach projektu systemowego „Asystent Rodzinny” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini całość podejmowanych działań odbywał się przy współpracy asystentów rodzinnych z Zespołem Zarządzającym i Opiekunami Kontraktów. Wraz z zakończeniem projektu systemowego rozpoczął się nowy etap w życiu każdego uczestnika, którzy będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami do których przez okres trwania projektu systemowego „Asystent Rodzinny” byli przygotowywani.

Liczba odwiedzin: 3685

Stopka

Płatności online
Zamknij