Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Mieszkańcy Miękini obsługują komputer

Data rozpoczęcia: 1 marca 2010
Koszt całkowity: 47 787,30 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Montaż finansowy:
Całkowita wartość projektu tj. 47 787,30 PLN została sfinansowana ze środków UE.
Opis:
Głównym celem projektu MIESZKAŃCY MIĘKINI OBSŁUGUJĄ KOMPUTER, którego okres realizacji przewidziano od 01.03.2010 do 31.05.2010 na terenie gminy Miękinia w pow. średzkim, woj. dolnośląskim, było wsparcie dla edukacyjnej inicjatywy 14 mieszkanek i 6 mieszkańców gminy Miękinia, które przyczyniło się do podniesienia poziomu wykształcenia i zdobycia kwalifikacji tych mieszkańców w zakresie ICT. Inicjatywa przyczyniła się do rozwiązania problemów społeczności wiejskiej oraz zmniejszenia zróżnicowań w obszarze edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami przez podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców oraz rozwój usług edukacyjnych na obszarach wiejskich. Cel główny osiągniemy został przez realizację celów szczegółowych: - Podniesienie kompetencji informatycznych (kompetencji kluczowych) w zakresie obsługi komputera ( Windows, Word, podst. Excel-a, Internet, elementy grafiki komputerowej) - Nabycie umiejętności dokształcania się przez Internet (e-learningu) - Nabycie umiejętności szybszego przetwarzania informacji internetowej poprzez umiejętność szybkiego czytania i rozumienia tekstu - Wzrost świadomości potrzeby kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców/ek gminy Miękinia Projekt realizowany był przez firmę POINT Sp. z o.o. we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Miękinia.

Liczba odwiedzin: 3884

Stopka

Płatności online
Zamknij