Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij

Instalacja, do której zostały przekazane odpady komunalne w 2021 r.

Sposób
zagospodaro-
wania
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Przetwarzania Odpadów należąca do PTS ALBA Sp.z o.o

R12

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych należąca do FB Serwis
Wrocław Sp. z o.o. Kryniczno.
R12
D13
D13
Instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, zlokalizowanej w miejscowości Piotrowo Pierwsze R12
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych FBSerwis Wrocław D13
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów R12
Ekopartner Recykling Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów R12
Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej R12
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowana na terenie Zakładu Ekologiczne Centrum Odzysku, ul. Cegielniana 10, 58-260 Bielawa R12
MPGK Sp. z o.o. Instalacja do Mechanicznego Przetwarzania Odpadów R12
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych KOMART PreZero Recycling Południe Sp. z o.o R12
HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady