Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Skontaktuj się z nami, a my chętnie pomożemy!

1. Kontakt w sprawie składania i korekt złożonych deklaracji "śmieciowych", opłat za wywóz odpadów, indywidualnych rachunków bankowych : Referat Finansów i Budżetu, pok.nr 305
Pracownicy:
    Wioleta Bal-Wachowska
    Paulina Masłowska
tel.kontaktowy 71 735-92-50

2. Kontakt w sprawie prowadzonej windykacji opłat "śmieciowych"
Referat Finansów i Budżetu, pok.nr 302
Pracownicy:
    Małgorzata Mazur
tel.kontaktowy 71 735-92-51

3. Nadzór nad pracownikami Referatu Finansów i Budżetu sprawuje Skarbnik Gminy Czesław Osiecki
tel. konatktowy 71 735-92 -54

4. Kontakt w sprawie funkcjonowania całego systemu,  działalności regulowanej, nieczystości ciekłych, administrator danej strony internetowej etc.
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 308a
Pracownicy: Marlena Chałupa
tel.kontaktowy 71 735-92-66

5. Nadzór nad pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska sprawuje Kierownik KIRO Bronisław Ryba
tel.kontaktowy 71 735-92-60


Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
Tel: 71 735 92 28, 71 735 92 64
Fax: 71 733 64 00
E-mail: urzad@miekinia.pl
HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady