Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 13 stycznia 2020
Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 01.01.2020 r. wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na terenie całego kraju.
Ponadto informujemy, że od 01.01.2020r.  nastąpiła zmiana stawki,  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miękinia nr XIV/153/19 z dn.29 listopada 2019 r., stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00 miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.
 
W najbliższych dniach zostaną wysłane zawiadomienia o zmianie stawki do wszystkich właścicieli. Numery kont oraz terminy płatności nie uległy zmianie, a pierwsza rata opłaty za miesiące styczeń, luty, marzec płatna jest do 10.04.2020 r.
 
Osoby, które zadeklarowały segregację nie składają nowych deklaracji, chyba, że zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość. 
 
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI  z datą 01.01.2020 r. mają wyłącznie właściciele, którzy nie segregowali odpadów, ponieważ od 01.01.2020 r. jest obowiązek segregacji odpadów.
 
Od 06.09.2019 r. obowiązują również nowe terminy na składanie deklaracji:
- pierwsza deklaracja  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- nowa deklaracja zmieniająca dane zawarte w poprzedniej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana  (wyjątek: śmierć mieszkańca – deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci).HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady