Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 20 sierpnia 2021
Segregacja odpadów komunalnych

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
W związku z licznymi informacjami od Chemeko-System dotyczącymi nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych informujemy, że odpady remontowo-budowlane nie kwalifikują się do odpadów zmieszanych. Pojemniki, w których znajdują się odpady remontowo-budowlane nie będą opróżniane do czasu ich prawidłowego zagospodarowania. Z uwagi na umiejscowienie wymienionych odpadów w pojemnikach na odpady zmieszane, ciężar tych odpadów często powoduje uszkodzenia pojemników, które to nie nadają się już do użytkowania. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego pojemnika.
Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady remontowo-budowlane można dostarczać do PSZOK w Miękini oraz w Wilkszynie (obowiązuje limit 2000 kg/rok/nieruchomość).
W załączeniu zamieszczamy ulotkę jak poprawnie segregować odpady.

Pliki do pobrania:HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady