Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 27 stycznia 2021
Reklamacje/uwagi dotyczące odbioru odpadów komunalnych

Drodzy mieszkańcy przypominamy o trybie i sposobie zgłaszania reklamacji/uwag dot. odbioru odpadów komunalnych
1. Uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności:
a) do 2 dni roboczych – dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram odbioru odpadów w terminie;
b) do 5 dni roboczych - dla innych sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady;

2. Uwagi zgłasza właściciel nieruchomości: telefonicznie (71 735 92 66), pisemnie, elektronicznie (reklamacje@miekinia.pl) lub przez formularz dostępny na stronie internetowej (https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327).

3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności:
a) Imię i Nazwisko zgłaszającego;
b) Adres nieruchomości dotyczącej reklamacji;
c) Opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacje w zakresie braku odbioru odpadów z nieruchomości uznaje się za niezasadną jeśli:
a) reklamacja zostanie zgłoszona w terminie powyżej 2 dni roboczych od planowanego wywozu odpadów;
b) w przypadku braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym;
c) innych przyczyn ujawnionych w wyniku weryfikacji zasadności otrzymanej reklamacji.


HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady