Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 4 stycznia 2021
Obniżenie opłaty za wywóz odpadów komunalnych - ulga w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku

Ulga dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. można korzystać z ulgi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Kwota w/w ulgi zgodnie z uchwałą wynosi 1,62 zł za każdą osobę miesięcznie. Aby z niej skorzystać należy złożyć nową deklarację DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w urządzeniach przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. Informujemy również, że w ramach czynności sprawdzających podejmowane będą działania kontrolujące fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów i zweryfikowania zasadności przyznania ulgi. Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownicy PSZOK) będą na bieżąco informowani, o osobach korzystających z ulgi za kompostowanie bioodpadów. W przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami mieszkańcy, którzy się tego dopuścili, zostaną obciążeni przewidzianą w ustawie karą za nieprawidłową segregację. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 71-735-92-50

Pliki do pobrania:HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady