Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 25 marca 2020
ODBIÓR ODPADÓW BIO W 2020 r.

Odbiór frakcji odpadów biodegradowalnych odbywa się w ramach opłaty podstawowej twz."śmieciowej" .
Przypominamy, że odbiór odpadów biodegradowalnych sprzed posesji w 2020 r. odbywać się będzie od miesiąca kwietnia do miesiąca października 2020 r.

Od kogo odbierzemy odpady BIO?
-Od mieszkańców, którzy wyrazili chęć udziału w zbiórce odpadów BIO poprzez złożenie zgłoszenia.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia:
1) Telefonicznie 71/735-92-66
2) Email na adres urząd@miekinia.pl

Skąd pobrać zgłoszenie udziału w zbiórce odpadów BIO i jak dostarczyć?
- Ze strony internetowej gminy Miękinia.
Plik dostępu: https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=330
Przesłać na adres urzad@miekinia.pl lub dostarczyć osobiście.
Zgłoszenie należy złożyć w terminie, co najmniej 14 dni roboczych przed planowaną datą zbiórki.

Kiedy odbieramy?
- W terminach wskazanych w harmonogramach dla danej miejscowości.

W jakiej formie odbieramy odpady?
- W formie workowej o pojemności 120 litrów, koloru brązowego.

Ile jednorazowo odbierzemy z terenu nieruchomości?
- bez limitu

Skąd otrzymam worki na odpady BIO?
- Gmina nie zaopatruje w worki na przedmiotowe odpady. Mieszkańcy we własnym zakresie zobowiązani są do zakupu odpowiednich worków.

Czego nie wrzucamy do brązowych worków:
1. Kości zwierząt i surowego mięsa.
2. Popiołu.
3. Leku.
4. Drewna impregnowanego.
5. Ziemi i kamieni.
6. Płyt wiórowych i pilśniowych.
7. Odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych.
8. Zużytych artykułów higienicznych w tym pieluch jednorazowych.
9. Innych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych.

Co wrzucamy do brązowych worków:
1. Obierki, warzywa i owoce w tym spady.
2. Drobne gałęzie drzew i krzewów.
3. Skoszona liście, kwiaty i trawę.


HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady