Przedsiębiorca chcący odbierać odpa - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Przedsiębiorca chcący odbierać odpady komunalne

Nie zezwolenie, ale wpis do rejestru działalności regulowanej muszą uzyskać podmioty chcące odbierać odpady komunalne z terenu Gminy Miękinia. Nowe przepisy zostały wprowadzone zmianą ustawy o czystości i porządku w gminach.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru ( art. 9x ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. Dz.U. 2021 poz.888, z późn. zm.)
Liczba odwiedzin: 45

Stopka

Płatności online
Zamknij