Opłaty - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Opłaty

1. WYSOKOŚĆ OPŁATY OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY od dnia 01.01.2020 r. (tzw. nieruchomości zamieszkałych)
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości wynosi:
• 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

UWAGA!
Proszę pamiętać, iż opłata jest uzależniona od ilości osób zamieszkałych nieruchomość (nie mylić z meldunkiem) oraz od sposobu zbierania odpadów.

OPŁATA = stawka opłaty x ilość osób zamieszkującej na danej nieruchomości

2. GDZIE I JAK WPŁACAĆ?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana kwartalnie do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Tj. do:
- 10 kwietnia - za miesiące: styczeń, luty, marzec
- 10 lipca – za miesiące kwiecień, maj, czerwiec
- 10 października – za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień
- 10 stycznia - za miesiące październik, listopad, grudzień roku poprzedniego

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić na INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU wskazany przez Gminę Miękinia bez wezwania (nie będą wysyłane żadne rachunki, decyzje).

Wpłat można dokonywać w Banku Spółdzielczym S.A. oraz w każdym innym banku lub punkcie opłat (prowizja za wpłatę zgodnie z obowiązującą tabelą opłat w danym banku/punkcie) lub przelewem.

Dane do przelewu/wpłaty:
1. Nr konta bankowego: INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU
2. Odbiorca: Gmina Miękinia ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
3. Tytuł przelewu: np. opłata za gospodarowanie odpadami

UWAGA!
Uregulowanie ww. opłaty w terminie uchroni Państwa przed dodatkowymi kosztami i wszczęciem postępowania windykacyjnego.
Informujemy, że od dnia 1 lutego 2014 roku koszty doręczenia upomnienia wzrosły z 8,80 zł. do 11,60 zł.

Zagubiłeś INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU - prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy pod numerem 71-735-92-50 lub adresem email: smieci@miekinia.pl
Liczba odwiedzin: 20

Stopka

Płatności online
Zamknij