Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
TRYB I SPOSÓB ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUNALNE LUB PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności:
a) do 2 dni roboczych – dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram odbioru odpadów w terminie;
b) do 5 dni roboczych - dla innych sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady;
c) do 2 dni roboczych – dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Uwagi zgłasza właściciel nieruchomości: telefonicznie lub pisemnie lub elektronicznie poprzez numery telefonów i adresy (w tym elektroniczne) wskazane w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności:
a) Imię i Nazwisko zgłaszającego;
b) Adres nieruchomości dotyczącej reklamacji;
c) Opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacje w zakresie braku odbioru odpadów z nieruchomości uznaje się za niezasadną jeśli:
a) reklamacja zostanie zgłoszona w terminie powyżej 2 dni roboczych od planowanego wywozu odpadów;
b) w przypadku braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym;
c) innych przyczyn ujawnionych w wyniku weryfikacji zasadności otrzymanej reklamacji.

Pliki do pobrania:
Wypełnij pola formularza:


Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gmina Miękinia
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
NIP: 913-150-20-20
REGON: 931935046
Tel. 71 735 92 28, 71 735 92 64
Fax: 71 733 64 00
E-mail: urzad@miekinia.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@miekinia.pl
Dane są przetwarzane w celu obsługi reklamacji.
Dane zostanąudostępnione firmie WPO ALBA, ZUK Miękinia.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe z formularza będą przetwarzane przez okres: 30 dni.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
(Pola oznaczone * są wymagane)
HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady