Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 16 lipca 2020
ZASADY ODBIORU PAPIERU I TEKTURY SPRZED POSESJI
Co do zasady wszystkie odpady typu papier i tektura powinny być zgromadzone w urządzeniach do gromadzenia odpadów, koloru niebieskiego.
W ramach incydentalnych sytuacji (brak worka, większa ilość odpadów) kartony niemieszczące się w worku można złożyć na płasko i związać/skleić taśmą. Odpady źle przygotowane do odbioru lub zamoczone, nie będą odebrane.
Papier i tektura zamoczona nie nadaje się do recyklingu. Odpady opakowaniowe - wielkogabarytowe można dostarczyć na PSZOK w Miękini.


HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady