Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 15 lipca 2020
REKLAMACJE –WYSTAWKA KRAWĘŻNIKOWA

W celu usprawnienia i usystematyzowania procesu zgłaszania reklamacji dotyczących usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wystawionych w ramach „wystawki krawężnikowej” informujemy, że zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać w terminie do 2 dni roboczych od dnia planowanego odbioru odpadów, jednak nie wcześniej niż w dzień po dacie odbioru wynikającego z harmonogramu.
W JAKI SPOSÓB DOKONYWAĆ ZGŁOSZENIA: 
  • TELEFONICZNIE NA NUMER KONTAKTOWY 71 735-92-66 
  • PISEMNIE NA ADRES EMAIL: reklamacje@miekinia.pl
  • ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA REKLAMACYJNEGO dostępnego pod linkiem
W każdym zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:
  • adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie (miejscowość, ulica i numer porządkowy posesji)
  • zakres niewłaściwego świadczenia usługi ze wskazaniem jaki typ odpadu nie został zabrany np.(opony, meble, lodówka etc.)
  • imię i nazwisko/nazwa podmiotu dokonującego zgłoszenia
  • dane kontaktowe: telefon (nieobowiązkowe)
KIEDY ZGŁOSZONA REKLAMACJA UZNANA JEST ZA NIEZASADNĄ:
1. Reklamacja zostanie zgłoszona w terminie powyżej 2 dni roboczych od planowanego wywozu odpadów.
2. W przypadku braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.
3. W przypadku wystawienia do zbiórki odpadów nie kwalifikujących się do zbiórki np. armatura sanitarna, odpady budowlano-remontowe, opony rolnicze, części samochodowe etc..
4. W przypadku wystawienia odpadów później niż 1 dzień przed planowaną zbiórką.
Uwaga: Ekipa odbierająca odpady celem należytego wykonania usługi w terminie, wykonuje dokumentacje (nagrania, zdjęcia), która służy przy rozpatrywaniu reklamacji celem potwierdzenia np. wystawienie odpadów przez właściciela nieruchomości w terminie późniejszym.

KIEDY REKLAMACJE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE:
Tylko reklamacje zgłoszone i uznane za zasadne zostaną zrealizowane najpóźniej do 31 lipca br.

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI JUŻ WYSTAWIONYMI PRZEZD POSESJĘ A NIE KWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO ZBIÓRKI BĄDŻ WYSTAWIONYMI PO CZASIE:
Należy dostarczyć na PSZOK w Miękini: link


HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady