Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 19 maja 2020
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Miękinia (z nieruchomości zamieszkałych) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

GDZIE?
Miękinia, ul. Czysta 3

KIEDY?

W każdy wtorek od 9:00 do 13:00
W każdą środę od 15:00 do 19:00
W każdą sobotę od 7:00 do 19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Co można oddać na PSZOK od 1 stycznia 2020 roku?
• farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające substancje niebezpieczne;
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
• zużyte opony z wyłączeniem opon rolniczych;
• odpady wielkogabarytowe;
• odpady remontowo-budowlane- do 2 ton.
Powyżej 2 ton rocznie na nieruchomość pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów na PSZOK.
• odpady zielone;
• odzież i tekstylia;
• przeterminowane i zużyte leki oraz przeterminowane chemikalia;
• baterie i akumulatorki;
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
• papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
• metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych wielomateriałowe;
• szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
• odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie PSZOKu obowiązują następujące zasady:
1. Punkt przyjęcia odpadów znajduje się na zewnątrz, przed budynkiem. Na terenie PSZOKu mogą znajdować się max. dwa pojazdy. Pozostałe pojazdy proszone są o pozostanie przed bramą wjazdową, umożliwiając ruch wahadłowy wg. zasady jeden wyjeżdżający pojazd -jeden wjeżdżający pojazd.
2. Osoby dostarczające odpady proszone są o podjeżdżanie do wagi zlokalizowanej na PSZOKu i nieopuszczanie pojazdu do momentu wywołania przez pracownika obsługi.
3. Odpady przywiezione do PSZOK muszą być posegregowane tj. odpad wielkogabarytowy (m.in. stoły, szafy, krzesła, sofy i inne meble np. ogrodowe, deski do prasowania, dywany, materace, wózki dziecięce, rowery, duże zabawki), odpad zielony (m.in. trawa, liście, spady, gałęzie max. dł. 1,5m). Nie ma możliwości segregacji odpadów na terenie PSZOK. Pracownik obsługi PSZOK ma obowiązek odmówić przyjęcia zmieszanych odpadów nadających się do sortowania.
4. Do PSZOK jednym autem może przyjechać maksymalnie 2 osoby.
5. Obowiązuje zakaz wstępu osobom poniżej 18 roku życia.
6. Każdy przebywający na terenie PSZOK ma obowiązek posiadać założoną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki.

Pliki do pobrania:HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady