Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Nie zezwolenie, ale wpis do rejestru działalności regulowanej muszą uzyskać podmioty chcące odbierać odpady komunalne z terenu Gminy Miękinia. Nowe przepisy zostały wprowadzone zmianą ustawy o czystości i porządku w gminach.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru ( art. 9x ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. Dz.U. 2021 poz.888, z późn. zm.)
HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady