Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 27 kwietnia 2021
Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wilkszynie

Informujemy, że w dniu 4 maja 2021r. otwarty zostanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wilkszynie przy ul. Miłoszyńskiej 4.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Miękinia (z nieruchomości zamieszkałych) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

GDZIE znajduje się PSZOK?
Wilkszyn, ul. Miłoszyńska 4

KIEDY można dostarczać odpady?
W każdy wtorek w godzinach 9:00 do 13:00
W każdą środę w godzinach 15:00 do 19:00
W każdą sobotę w godzinach 8:00 do 19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jakie odpady można dostarczać na PSZOK?
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki);
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • zużyte opony z wyłączeniem opon rolniczych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady zielone;
 • odzież i tekstylia;
 • przeterminowane i zużyte leki oraz przeterminowane chemikalia;
 • baterie i akumulatorki;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych wielomateriałowe;
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.


 • Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/275/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2020r. obowiązują limity dostarczanych odpadów do PSZOK dotyczące: :
 • Zużytych opon do 8 szt / rok / nieruchomość
 • Odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 2000kg / rok / nieruchomość
 • Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do 500 kg / rok / nieruchomość

 • Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/276/20 z dnia 30 września 2020r. ceny jednostkowe netto odpadów przyjętych ponad limit wynoszą:
 • zużyte opony - 1,00zł/kg
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - 0,35zł/kg
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1,00zł/kg

 • Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK jest ważone, potwierdzane i rejestrowane na formularzu przyjęcia odpadów.

  Pliki do pobrania:  HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady