Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 8 grudnia 2023
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH A STAN DRÓG WEWNĘTRZNYCH W TYM PRYWATNYCH

Przypominamy, że zarządzanie drogami wewnętrznymi w tym prywatnymi, a więc i odśnieżanie należy do obowiązków zarządcy terenu, na którym znajduje się droga lub właściciela tego terenu.
W przypadku jeśli droga wewnętrza stanowi własność np. kilku osób, które mają przy niej swoje domy, same muszą usunąć śnieg czy też lód. Kwestią porozumienia między właścicielami jest, czy każdy będzie odśnieżał tylko fragment w granicach własnej nieruchomości, czy też zajmował się całym odcinkiem drogi np. według ustalonego harmonogramu.
Odbiór odpadów komunalnych może odbywać się wyłącznie na drogach, gdzie zapewniona jest jej przejezdność. Zabłocenia, zaśnieżenia, czy też oblodzenia uniemożliwiają odbiór odpadów ponad 25 tonowemu pojazdowi (śmieciarce). Tonaż jest zmienny i uzależniony od zbieranej frakcji. W takich przypadkach wywóz odpadów będzie możliwy dopiero po dostosowaniu drogi przez właściciela w taki sposób, by śmieciarka mogła podjechać na miejsce.
W sytuacji niedostosowania drogi do wjazdu śmieciarki pojemniki (worki) na odpady należy dostarczyć do najbliższej drogi publicznej lub innej gdzie dojazd i odbiór odpadów będzie możliwy. Inny sposób udostępnienia pojemników (worków) do odbioru należy uzgodnić uprzednio z przedsiębiorcą odbierającym odpady tj. Chemeko-System Sp.zo.o. email: gmina@chemekosystem.pl , tel. 601 583 313.


HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady