Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 13 stycznia 2022
Informacja na temat sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za poprzedni rok kalendarzowy.
Sprawozdania, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 oraz art. 9nb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.) przedkładane są przez:
- podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
-podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
-podmioty zbierające odpady komunalne.
Przedsiębiorca, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek złożyć sprawozdanie zerowe.
Sprawozdania przekazywane są wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem systemu BDO.


HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady