Aktualności - Segregacja odpadów kom - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Segregacja odpadów komunalnych

1 czerwca 2022
Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
W związku z licznymi informacjami od Chemeko-System dotyczącymi nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych informujemy, że odpady remontowo-budowlane nie kwalifikują się do odpadów zmieszanych.

Pojemniki, w których znajdują się odpady remontowo-budowlane nie będą opróżniane do czasu ich prawidłowego zagospodarowania.


Umiejscowienie wymienionych odpadów w pojemnikach na odpady zmieszane często powoduje uszkodzenia pojemników, które to nie nadają się już do użytkowania. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego pojemnika.

Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady remontowo-budowlane można dostarczać do PSZOK w Miękini oraz w Wilkszynie (obowiązuje limit 2000 kg/rok/nieruchomość).
W załączeniu zamieszczamy ulotkę jak poprawnie segregować odpady.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 1145

Stopka

Płatności online
Zamknij