Aktualności - Informacja na temat spr - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Informacja na temat sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.

13 stycznia 2022
Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za poprzedni rok kalendarzowy.
Sprawozdania, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 oraz art. 9nb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.) przedkładane są przez:
- podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
-podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
-podmioty zbierające odpady komunalne.
Przedsiębiorca, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek złożyć sprawozdanie zerowe.
Sprawozdania przekazywane są wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem systemu BDO.

Liczba odwiedzin: 1206

Stopka

Płatności online
Zamknij