Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Przy­wilej piwny
W 1661 roku, na wniosek właściciela wsi, Eliasza Michała Bachsteina, dwór cesarski w Wiedniu nadaje Lenartowicom przy­wilej piwny. Nadawał on wsi wolne prawo warzenia piwa, przygo­towywania słodu, budowy browaru i wyszynku piwa.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności
Jesteś tutaj:  ›› Aktualności
Data dodania: 27 kwietnia 2021
Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wilkszynie

Informujemy, że w dniu 4 maja 2021r. otwarty zostanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wilkszynie przy ul. Miłoszyńskiej 4.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Miękinia (z nieruchomości zamieszkałych) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

GDZIE znajduje się PSZOK?
Wilkszyn, ul. Miłoszyńska 4

KIEDY można dostarczać odpady?
W każdy wtorek w godzinach 9:00 do 13:00
W każdą środę w godzinach 15:00 do 19:00
W każdą sobotę w godzinach 8:00 do 19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jakie odpady można dostarczać na PSZOK?
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki);
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • zużyte opony z wyłączeniem opon rolniczych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady zielone;
 • odzież i tekstylia;
 • przeterminowane i zużyte leki oraz przeterminowane chemikalia;
 • baterie i akumulatorki;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych wielomateriałowe;
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.


 • Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/275/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2020r. obowiązują limity dostarczanych odpadów do PSZOK dotyczące: :
 • Zużytych opon do 8 szt / rok / nieruchomość
 • Odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 2000kg / rok / nieruchomość
 • Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do 500 kg / rok / nieruchomość

 • Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/276/20 z dnia 30 września 2020r. ceny jednostkowe netto odpadów przyjętych ponad limit wynoszą:
 • zużyte opony - 1,00zł/kg
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - 0,35zł/kg
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1,00zł/kg

 • Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK jest ważone, potwierdzane i rejestrowane na formularzu przyjęcia odpadów.
  Pliki do pobrania:  Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
  design by fast4net

  Płatności online