Aktualności - Wzrastające koszty sys - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Wzrastające koszty systemu śmieciowego

8 listopada 2023
Drodzy Mieszkańcy, w dniach 23.10.2023 r. – 07.11.2023 r. została przeprowadzona wyrywkowa kontrola segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Miękinia, która wykazała, iż wielu właścicieli nieruchomości w dalszym ciągu nienależycie dba o środowisko i do odpadów niesegregowanych wrzuca min. butelki szklane, butelki plastikowe, kartony po: mleku, sokach, maślance, puszki po: napojach słodkich i alkoholowych, konserwach, pudełka kartonowe po butach, opakowania z tektury, tworzywa sztuczne z art. spożywczych (frytkach, karmie dla zwierząt itp.), folie opakowaniowe, odpady budowlane (duża skala), tekstylia, doniczki po kwiatach, dywany, opakowania po lekach itp..
Tym samym informujemy, iż do tych właścicieli w najbliższych dniach zostaną wysłane upomnienia, a najbliższa rekontrola, która w dalszym ciągu wykaże nieprawidłowe wypełnianie zapisów ustawy oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miękinia skutkować będzie wydaniem decyzji o podwyższonej opłacie, która wynosi 48 zł/osoba miesięcznie. W przypadku powtarzania się tego procederu na osiedlach gdzie system zbiórki odpadów komunalnych odbywa się w sposób zbiorowy wszyscy mieszkańcy osiedla, spółdzielni zostaną obciążeni opłatą podwyższoną za wywóz odpadów niesegregowanych.

Jednocześnie przypominamy, że kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na koszt systemu jest fakt prawidłowego wykorzystywania otrzymywanych worków. Worki do zbierania tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury służą wyłącznie do tego celu. Nie należy zbierać w nich odpadów biodegradowalnych czy też innych odpadów dostarczanych na PSZOK. W przypadku powtarzania się procederu braku segregacji odpadów konsekwencję poniosą wszyscy Mieszkańcy Gminy Miękinia a prawidłowa segregacja przez każdego właściciela posesji, mieszkania ma w konsekwencji realny wpływ na stawkę.

RACHUNEK POLITYKI ODPADOWEJ NA TERENIE GMIN WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:
Brak prawidłowej segregacji = większa ilość odpadów niesegregowanych = większe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów = brak osiągnięcia poziomu recyklingu = kary nałożone na Gminę Miękinia = WYŻSZA OPŁATA ZA ODPADY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Rada Miejska na podstawie wydatków, które ponosi gmina biorąc pod uwagę wpływy od mieszkańców w sytuacji nie bilansowania się odpadów zobowiązana będzie do przyjęcia uchwały o podwyższeniu stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.

Ponadto informujemy, że wykazywanie w deklaracjach nieprawdziwej ilości osób faktycznie zamieszkałych na terenie nieruchomości jest działaniem uchylającym się od płacenia za odpady i również  przyczynia się do wzrostu kosztów funkcjonującego systemu, który ponoszą uczciwi mieszkańcy.

Prosimy, aby każdy mieszkaniec zweryfikował złożoną deklarację i ewentualnie złożył sam korektę. W sytuacji braku złożenia korekty deklaracji w której wykazane są nieprawdziwe dane, właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek śmieciowy trzy lata wstecz wraz z odsetkami.

Liczba odwiedzin: 1063

Stopka

Płatności online
Zamknij