Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Położony w centrum wsi kościół jest przykładem wiejskiego budownictwa sakralnego
Murowany, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium, oskarpowany, z murowaną wieżą od zachodu. Wzmiankowany w 1335 roku ma w swojej historii kilka faz budowy, czytelnych do dzisiaj. We wnętrzu zachowany późnogotycki rzeźbiony tryptyk ołtarzowy z XV wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz zespół całopostaciowych płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592. Zachowały się również malowane renesansowe stalle i ławki z początku XVII w. oraz drewniana polichromowana chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z tego samego okresu. Barokowy ołtarz główny i drewniane malowane tabernakulum pochodzą z końca XVII wieku. Dwa dzwony datowane są na 1497 rok.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Sołectwa
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Sołectwa
Autorem tekstów na stronie jest - © Zbigniew Pilch, „Gmina Miękinia-informator”, Miękinia 2001

Sołectwo położone jest na terenie rów­ninnym nie przekraczającym wys. 105 m n.p.m. z szerokimi płaszczyznami pól, łąk i skupiskami leśnymi. Pod uprawę przeznaczono 63 % powierzchni, około 15 stanowią łąki i pastwiska. 16 % lasy mieszane, resztę powierzchni zajmują wody, ogrody, zabudowania gospodarskie i drogi. Obecnie we wsi są dwa sklepy, świetlica wiejska i przystanek PKS.


Błonie leży w centralnej części gminy Miękinia, przy drodze Wrocław - Zielona Góra, 8 km od Leśnicy.
więcej

Sołectwo położone jest w północno-wschodniej części gminy Miękinia, na terenie rów­ninnym Wysoczyzny Średzkiej, porośniętej lasami mieszanymi.


Sołectwo położone jest we wsch. części gminy, na płaskim terenie oraz na malowniczym zboczu krawędzi Wysoczyzny Średzkiej. Większą część ziemi zajmują pola uprawne, łąki i pastwiska. W zachodniej części sołectwa, na terenach graniczących z Wilkostowem, leży niewielki kompleks lasów mieszanych. W skład wsi wchodzą osiedla : Brzezinka Średzka Nowa, Stara Cegielnia i Czystopol. Kursują tu autobusy miejskie i PKS. Jest tu dworzec kolejowy, bar i sklep.


Forma wsi: Wieś wielodrożnica z kompleksem dworskim w południowej części. W skład zespołu wchodzą: 2 stodoły, 2 obory, stajnia i dwie oficyny.
więcej

Sołectwo leży na płaskim terenie, 13 km od Miękini, w południowo-wschodnim skraju gminy. Pola uprawne zajmują 191 ha, lasy 179 ha, reszta powierzchni to łąki i pastwiska. Sołectwo leży nad brzegiem Bystrzycy i Strzegomki, w jego południowej części znajduje przysiółek Gałów Mały. Kursują tu miejskie autobusy. Nieopodal znajduje się wrocławskie lotnisko Strachowice, toteż mieszkańcy bardzo często obserwują samoloty pasażerskie podchodzące do lądowania.


Sołectwo leży w północnej części gminy Miękinia, wyznaczając jej grani­ce od strony Odry. W skład sołectwa oprócz Głoski wchodzą 3 przysiółki: Gąsiorów, Głogi i niezamieszkałe Owieczki.


Sołectwo leży w północno-wschodniej części gminy Mięknia, w dolinie Odry, przy szlaku kolejowym z Wrocławia do Szczecina.


Sołectwo leży w środkowo-zachodniej części gminy Miękinia, za kompleksem leśnym na zachód od Miękini. W skład sołectwa wchodzą dwa przysiółki: Przydroże i Siemichów.


1 | 2 | 3 | 4 ›››

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online