Atrakcje przyrodnicze - Park krajobraz - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Atrakcje przyrodnicze

Park krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”

Cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny w dolinie Bystrzycy objęto ochroną poprzez utworzenie tu Parku Krajobrazowego „dolina Bystrzycy” powołanego 27 października 1998 r. Park obejmuje obszar o powierzchni 8,570 ha, położony jest na terenie 5 gmin: Kąty Wrocławskie, Mietków, Miękinia, Sobótka i Wrocław.
Na obszarze Gminy Miękinia obejmuje jej południowo – wschodnią część w rejonie na wschód od Lutyni oraz południa i wschodu Gałowa. Obszar objęty ochroną to szczególnie wartościowe lasy łęgowe i grądowe, fragmenty wilgotnych łąk oraz starorzecza.

Wyróżniono tu 39 zespołów roślinnych, liczne stanowiska roślin chronionych, 118 gatunków ptaków. Oprócz różnorodności biologicznej tereny Parku prezentują tez wysokie walory krajobrazowe, a także historyczne i kulturowe.
Liczba odwiedzin: 5575

Stopka

Płatności online
Zamknij