Program szczepień - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Program szczepień

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat Programu?
3 marca 2023r. Rada Miejska w Miękini podjęła uchwałę nr LII/602/23 w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko meningokokom typu B prowadzonym wśród dzieci w wieku od 2 miesiąca życia do 12 miesiąca życia zamieszkałych na terenie gminy Miękinia na lata 2023 – 2026”. Program polityki zdrowotnej, zgodnie z zapisami §1 stanowi załącznik do ww. uchwały.
Uchwała nr LII/602/23 Rady Miejskiej w Miękini w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciw meningokokom typu B prowadzony wśród dzieci w wieku od 2 miesiąca życia do 12 miesiąca życia zamieszkałych na terenie gminy Miękinia na lata 2023 - 2026.” - link do strony BIP
Czego dotyczy program szczepień?
Program szczepień dotyczy szczepień przeciw meningokokom typu B.
Jakiej grupy mieszkańców dotyczy szczepienie?
Szczepienia dotyczą dzieci od 2 miesiąca do 12 miesiąca życia.
Jakie są kryteria włączające do Programu?
Kryteria kwalifikacji to:
Wiek dziecka: od 2 miesiąca do 12 miesiąca życia
Miejsce zamieszkania: obszar gminy Miękinia
Podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w programie
Rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej
Jakie są kryteria wyłączenia z Programu?
Kryteria wyłączenia to:
Przeciwwskazania lekarskie
Brak pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego
Gdzie można zaszczepić dziecko?
Szczepienia realizowane są w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Agaty Sławin w Pisarzowicach.
Jaką szczepionką można zaszczepić dziecko?
W ramach Programu dzieci szczepione są szczepionką Bexsero.
Jaki jest koszt szczepienia?
Szczepienia dla mieszkańców są bezpłatne, w całości pokrywane są z budżetu gminy Miękinia.
Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje medyczne w zakresie szczepień?
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Agaty Sławin w Pisarzowicach.
Do kiedy będzie można skorzysta ze szczepień?
Program realizowany będzie do roku 2026 włącznie.
Liczba odwiedzin: 2251

Stopka

Płatności online
Zamknij