Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Kościół w Radakowicach
Jedyny w Radakowicach kościół ma burzliwą historię, stąd jego skromne zabytkowe wyposażenie. W czasach reformacji, pomiędzy latami 1520-1653, obiekt pełnił rolę ewangelickiego zboru, by po 1460 roku stać się ponownie katolickim kościołem. Świątynia była też świadkiem jednego z epizodów bitwy pod Lutynią, w czasie którego został ranny niemal pod samym ołta­rzem i kilka dni później zmarł, pruski generał von Rohr.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Sołectwa
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Sołectwa
Autorem tekstów na stronie jest - © Zbigniew Pilch, „Gmina Miękinia-informator”, Miękinia 2001

Wilkszyn
Sołectwo leży w północno-wschodniej części gminy Miękinia, przy granicy z miastem Wrocławiem.
Historyczne nazwy miejscowości:
 • 1175 - Wilcesin, Ellende
 • 1320 - Wilksin, Ellende
 • 1786 - Wilxin, Ellend
 • 1926 - Wilxen, Trautensee
Kalendarium:
 • 1175 - Wilesin wzmiankowany jako wieś książęca. W tym samym roku nadana klasztorowi w Lubiążu jako uposażenie wraz z polami, wodami i lasami oraz innymi dobrami w okolicy.
 • 1320 - książę Henryk VI bierze do swojej służby gospodarzy z Wilkszyna, płacąc im za pracę po 12 groszy polskich.
 • 1335 - rejestr nuncjusza papieskiego Galharda wspomina o kościele w Wilkenow, przy czym nazwa miejscowości została poprawiona na Wilxen.
 • 1352 - Miłoszyn wzmiankowano jako folwark należący do opactwa w Lubiążu, którego włodarzem był mnich Eyko.
 • 1353 - Wilkszyn został włączony do księstwa wrocławskiego.
 • 1472 - Opat Lubiąża jako właściciel wsi Wilkszyn i Miłoszyn, potwierdza wcześniej nadane prawa do osadnictwa na pra­wie niemieckim.
 • Do końca XVIII wieku brak jest wzmianek o obu wsiach. Dopiero w 1786 roku, w opisie Śląska odnajdujemy informację o Wilkszy­nie. Wieś nadal wchodzi w skład dóbr klasztoru lubiąskiego, liczy 27 gospodarstw oraz folwark. Istnieje szkoła, działa karczma. Wymieniony jest także kościół z plebanią.
 • 1785 - Miłoszyn jest małą wsią liczącą zaledwie 16 mieszkań­ców i dwa gospodarstwa. Nadal jest wsią klasztorną z należącym do opatów folwarkiem i zamkiem.
 • Po sekularyzacji zakonów w 1807 roku, dobra klasztorne znalazły się pod zarządem państwa, a następnie wystawione na sprze­daż lub przekazane w dzierżawę.
 • 1810 - Majątkami Wilkszyn i Miłoszyn w imieniu państwa zarzą­dza Królewski Urząd Podatkowy w Środzie Śląskiej.
 • 1830 - Wilhelm Jordan kupuje Miłoszyn za sumę 17 tys. talarów.
 • 1845 - folwark Wilkszyn pozostaje pod zarządem Państwa, wieś liczy 73 domy, 11 rzemieślników i 6 kupców.
 • 1905 - Wilkszyn staje się dużą wsią z gospodarstwami małej i średniej wielkości. Strukturę gospodarczą tworzą warsz­taty rzemieślnicze, dom towarowy, 2 masarnie, 2 piekar­nie, funkcjonuje restauracja i 2 domy wycieczkowe "Wenzel" i "Leśny zamek".
 • 1925 - na południowy wschód od Wilkszyna, w kierunku Mokrego, w przy­siółku zwanym "Neuen Siedlung" powstaje wiejska rezy­dencja w angielskim stylu, wybudowana kosztem około 2 milionów marek przez panią Briegemann, dziedziczkę fabryki obu­wia. Położony w parku pałac, zwany był „błękitną willą”. Obecnie miejsce to nazywane jest „Parkiem Geringa”.
Forma wsi:
Ulicówka z częściowo zachowanym historycznym układem owalnico­wym, z kościołem w historycznym centrum wsi. W skład sołectwa wchodzi przysiółek Miłoszyn.

Charakter zabudowy:
Zabudowa wsi jest jednorodna, tworzą ją niewielkie domy miesz­kalne, 1 kondygnacyjne, nakryte dachem dwuspadowym, w układzie szczytowym równoległym w stosunku do osi drogi. Obecnie wyremontowane, zachowały jednak gabaryty i historyczny układ działek. W swym pierwotnym kształcie pochodzą prawdopodobnie z czasów budowy kościoła, z około 2 ćwierci XVIII i połowy XVIII wieku. Niektóre z nich zachowały szczątki dekoracji elewacji i naroży.

Zabytki:
 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca, wzmiankowany w 1335 roku, obecny barokowy, wzniesiony został w 1721 roku, res­taurowany w 1909 roku, remontowany w 1963 i 1974 roku. Obiekt wzniesiony na planie prostokąta z wieżą, od zachodu, nakryty sklepieniem kolebkowym z lunetami, z prezbiterium przekrytym absydą. Wyposażenie kościoła pochodzi w całości z XVIII wieku, a do najcenniejszych jego przykładów należą freski pokrywają­ce sklepienie, przypisywane warsztatowi Willmanna, powstałe w 1721 roku. Obok kościoła figura świętego Jana Nepomucena.
 • Plebania z około 2 ćwierci XVIII wieku. Budynek o zwartej bryle, z naczółkowym dachem i reliktami barokowej dekoracji fasady, położony nieopodal kościoła św. Wawrzyńca.
Ciekawostki:
Dokumenty archiwalne zachowały przekaz o sporze klasztoru w Lubiążu z braćmi Janem i Albertem Pok o jaz, położony między młynem folwarku Miłoszyn a dobrami braci Pok w stronach jazu.

Wilkszyn jest dużą wsią położoną w pobliżu Wrocławia. Podstawowe potrzeby mieszkańców zaspokajają funkcjonujące tu 2 sklepy ogólnospożywcze, szkoła podstawowa. Kursują tu miejskie autobusy.
Liczba mieszkańców:
- na dzień 28.06.2012 r. - 1188
Pliki do pobrania:Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online