Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Legenda o samot­niku - Eremicie
Wśród starszych mieszkańców Białkowa krążyła legenda o samot­niku - Eremicie, zamieszkującym w szałasie pod lasem. Miał to być górnik, który uległ wypadkowi i okaleczeniom, które spowodowa­ły jego odsunięcie się od życia. Pojawienie się samotnika we wsi miało zwiastować nieszczęście, a osoba która pierwsza go zobaczyła, była narażona nawet na nagłą śmierć.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Referat Spraw Obywatelskich
Symbol: SOB
Nr telefonu: 71 735 92 13
Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej: Zbigniew Pilch 71 735 92 23
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Agnieszka Bernatek 71 735 92 20
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Skarlet Prycik 71 735 92 10
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności: Dorota Litwin 71 735 92 10
Do zadań referatu należy prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość:
 1. prowadzenie ewidencji ludności,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 3. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 4. zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja oraz sprawy związane z systemem PESEL
 5. prowadzenie stałego rejestru wyborców, sporządzenie spisu wyborców,
 6. wywieszenie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane,
 7. przygotowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 8. wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, uznanie żołnierza za jednego żywiciela rodziny,
 9. planowanie zadań obrony cywilnej, prowadzenie magazynu sprzętu OC,
 10. opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów Akcji Kurierskiej,
 11. prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
 12. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
W zakresie działalności gospodarczej:
 1. ewidencja działalności gospodarczej,
 2. wydawanie decyzji o wpisanie do rejestru ewidencji gospodarczej,
 3. wydawanie zaświadczeń,
 4. wykreślanie podmiotów z ewidencji.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online