Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Mogiła
W 1949 roku kierowca Ludwik Półtorak jadąc ze starostą Zarzyckim przez las zauważyli niewielki budynek (dominium pomocnicze). Zatrzymali się. Starosta poszedł sprawdzić czy jest zasiedlona, a kierowca poszedł do lasu. Po 100 m spaceru natknął się na dość dużą mogiłę długości ok. 30 m Wokół porozrzucane były ludzkie kości i roztaczał się trupi odór. W wysokim nasypie były otwory zrobione przez zwierzęta. Warstwa ziemi nad pogrzebanymi nie była grubsza niż 40-50 cm. Pokazał to staroście, który powiedział, że dowie się i sprawdzi. Na drugi dzień starosta powiedział kierowcy te słowa: „O ile chcesz żyć, ja nie miał kłopotów to zapomnij o tym. Nigdy tam nie byliśmy, nic nie widzieliśmy i o niczym nie wiemy”. Mieszkańcy Lubiatowa znając sprawę już od czasu zasiedlenia wsi również nie zgłaszali nikomu o leżącej nieopodal mogile w obawie o własne życie.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Referat Podatków i Opłat
Stanowisko ds. windykacji: Małgorzata Mazur 71 735 92 51
Stanowisko ds. wymiaru podatku: Paulina Masłowska 71 735 92 50
Podinspektor ds. wymiaru podatków: Alicja Chilińska 71 735 92 17
Inspektor ds. wymiaru podatków: Katarzyna Wielgosiewicz 55
Kierownik Referatu Podatków i Opłat: Marcin Popiuk
Do zadań Referatu należy prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem i pobieraniem podatków i opłat, a w szczególności:
            1) wymiar, ewidencja  i sprawozdawczość w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportu, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
            2) pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat jak w pkt 1,
            3) przygotowanie projektów decyzji w zakresie odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty i umarzania zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych,
            4) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej,
            5) wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z prowadzenia gospodarstw rolnych do KRUS, ZUS, GOPS oraz innych instytucji na prośbę interesariusza,
            6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz urzędami skarbowymi w celu zapewnienia sprawnego wykonania budżetu,
            7) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta powodujących skutki finansowe,
            8) prowadzenie rejestrów sprzedaży towarów i usług, deklaracji podatkowych VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
            9) raportowanie schematów podatkowych,
            10) opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań referatu.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online