Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Eksperyment lotniczy
Około 1910 roku miał miejsce na górce pomiędzy Mrozowem a Wojnowicami eksperyment lotniczy. Inżynier z Wrocławia, Schrader, który prowadził eksperymenty z "aparatami latającymi", przeleciał w linii prostej 50 m na swojej maszynie. Nie mamy informacji, czy próbę tę ponowiono i z jakim rezultatem.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Referat Podatków i Opłat
Stanowisko ds. windykacji: Małgorzata Mazur 71 735 92 51
Stanowisko ds. wymiaru podatku: Paulina Masłowska 71 735 92 50
Stanowisko ds. wymiaru podatku: Justyna Walkowiak 71 735 92 48
Podinspektor ds. wymiaru podatków: Alicja Chilińska 71 735 92 17
Inspektor ds. wymiaru podatków: Katarzyna Wielgosiewicz 71 735 92 48
Kierownik Referatu Podatków i Opłat: Marcin Popiuk 71 735 92 16
Stanowisko ds. kontroli podatkowej: Cezary Słowik 71 735 92 16
Do zadań Referatu należy prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem i pobieraniem podatków i opłat, a w szczególności:
            1) wymiar, ewidencja  i sprawozdawczość w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportu, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
            2) pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat jak w pkt 1,
            3) przygotowanie projektów decyzji w zakresie odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty i umarzania zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych,
            4) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej,
            5) wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z prowadzenia gospodarstw rolnych do KRUS, ZUS, GOPS oraz innych instytucji na prośbę interesariusza,
            6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz urzędami skarbowymi w celu zapewnienia sprawnego wykonania budżetu,
            7) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta powodujących skutki finansowe,
            8) prowadzenie rejestrów sprzedaży towarów i usług, deklaracji podatkowych VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
            9) raportowanie schematów podatkowych,
            10) opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań referatu.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online