Program "Ciepłe Mieszkanie" - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Gmina Miękinia od 13 marca 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, którzy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany tzw. "kopciuchów" w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie".
Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Program wspiera zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwy jest demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Miękinia.

Uwaga
• Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
• Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe ogrzewającego lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.
• Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub/i spełniające wymagania ekoprojektu.
• Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.


Liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji: 31
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 9
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 68 062,41 zł

Zapraszamy do kontaktu:
Urząd Miejski w Miękini
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
tel. 71 735 92 30
e-mail: niskaemisja2@miekinia.pl

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 4152

Stopka

Płatności online
Zamknij