Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Pomnik przyrody
100m od pierwszego budynku we wsi Gąsiorów rośnie dąb szypułkowy uznany w 1976 roku za pomnik przyrody.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Pełnomocnik ds. Strefy Ekonomicznej
Symbol: PSE
Nr telefonu: 71 735 92 61
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika ds. Strefy Ekonomicznej należy:
  1. inicjowanie, planowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych z utworzenia na terenie Gminy Miękinia podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej,
  2. nawiązanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych w sprawie powstania i zainwestowania na terenie strefy ekonomicznej,
  3. koordynowanie działań związanych z opracowaniem koncepcji zagospodarowania obszaru strefy ekonomicznej, współpraca z projektantami,
  4. prowadzenie ewidencji terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną w zakresie ich granic oraz istniejącej, planowanej i projektowanej infrastruktury technicznej,
  5. podejmowanie działań zmierzających do uzyskania terenów z Agencji Nieruchomości Rolnych na potrzeby strefy ekonomicznej,
  6. współpraca z referatami urzędu przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla strefy ekonomicznej, opracowanie na rzecz referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wskazówek do projektów planów,
  7. współpraca z referatami urzędu w przygotowywaniu strategii rozwoju gminy wieloletnich programów inwestycyjnych oraz innych programów rozwojowych,
  8. współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizacje gospodarczą gminy,
  9. współpraca z referatami urzędu przy określaniu kierunków inwestowania w rozwój infrastruktury gminy w szczególności na terenie strefy ekonomicznej.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online