Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Przedwojenny podział administracyjny
Przedwojenny podział administracyjny był zupełnie inny i każda miejscowość stanowiła odrębną gminę. W nowym podziale powiatu powstało 7 gmin, z których Mrozów, Lutynia i Przedmoście obejmowały obszar współczesnej gminy Miękinia. W 1955 r. w wyniku likwidacji siedziby gminy w Przedmościu oraz podziału jej obszaru na dwie jednostki administracyjne powstała gmina Miękinia. W roku 1959 dołączono do niej gminę Księginice, w 1963 r. gminę Mrozów i w 1973 r. okrojoną gminę Lutynia tworząc w ten sposób dzisiejsze jej granice.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Symbol: POIN
Nr telefonu: 71 769 82 57
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej – PION: Piotr Szafrański 71 769 82 57
Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnej należy:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnej,
  2. utrzymywanie współpracy w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
  3. informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu tej współpracy
  4. dokonywanie bieżącej kontroli ochrony informacji niejawnej oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
  5. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej,
  6. realizowanie zadań określonych w Planie Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy w Miękini.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online