Urząd Miejski w Miękini - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Urząd Miejski w Miękini

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Symbol: POIN
Nr telefonu: 71 769 82 57
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej – PION: Piotr Szafrański
Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnej należy:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnej,
  2. utrzymywanie współpracy w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
  3. informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu tej współpracy
  4. dokonywanie bieżącej kontroli ochrony informacji niejawnej oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
  5. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej,
  6. realizowanie zadań określonych w Planie Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy w Miękini.
Liczba odwiedzin: 6651

Stopka

Płatności online
Zamknij