Komunikaty - Opłaty śmieciowe – na - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Opłaty śmieciowe – nasza wspólna sprawa

27 kwietnia 2021
Drodzy mieszkańcy, jak wszyscy wiemy, podatki i opłaty wpływające do gminnej kasy są następnie przeznaczane na różne działania służące mieszkańcom, w tym również na gospodarowanie odpadami. Dlatego tak ważne jest, abyśmy odpowiedzialnie i uczciwie wypełniali deklaracje śmieciowe. Niestety, w wielu przypadkach obserwujemy spore rozbieżności w składanych deklaracjach pod względem liczby osób zadeklarowanych w odniesieniu do danych pozyskanych z Ewidencji Ludności, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych i na podstawie zużycia wody.

W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy do rozpoczęcia kontroli polegającej na porównaniu liczby osób zgłoszonych w deklaracji z danymi z innych rejestrów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości będziemy wzywać do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich Państwa, których deklaracja nie uwzględnia stanu faktycznego co do liczby zgłoszonych osób do jej skorygowania i przekazania do Urzędu Gminy.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W sprawie dodatkowych pytań, problemów z wypełnieniem deklaracji, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Miękinia - Paulina Masłowska tel.: 71-735-92-50, e-mail: smieci@miekinia.pl.

Formularz deklaracji DO-1 dostępny jest na stronie BIP - https://bip.miekinia.pl/m,13621,oplata-smieciowa.html
oraz wersja elektroniczna na stronie ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-urzednika/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-ze-skladowaniem-i-gospodarka-odpadami/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.
Liczba odwiedzin: 2585

Stopka

Płatności online
Zamknij