Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Ratusz w Miękini
Obiekt z 1906 r., niegdyś willa zamożnych przedsiębiorców miękińskich, po przebudowie i gruntownym remoncie, od roku 1990 pełni funkcję siedziby władz gminy.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 24 sierpnia 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĘKINIA
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zawiadamiam o podjęciu w dniu 24 sierpnia 2021 r. Zarządzenia nr 126/21 w sprawie
zniesienia zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów
zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów
komunalnych na terenie gminy Miękinia o następującej treści:
 

ZARZĄDZENIE Nr 126/2021
WÓJTA GMINY MIĘKINIA
z dnia 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie zniesienia zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych,
terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą
z wodociągów komunalnych na terenie gminy Miękinia

Na podstawie art.41 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), zarządza się, co następuje:
§1. Znosi się zakaz podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów komunalnych na terenie gminy Miękinia określony w Zarządzeniu nr 88/21 Wójta Gminy Miękinia z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów komunalnych na terenie gminy Miękinia.
§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Miękinia.                        
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miękini i na tablicach ogłoszeniowych Gminy.                                                                                      
§4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
 

                                                                                   Wójt Gminy Miękinia
Jan Marian Grzegorczyn
 Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online