Komunikaty - Obwieszczenie o wyłożen - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękinia – Błonie ścieżka rowerowa” w gminie Miękinia

3 marca 2022
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękinia – Błonie ścieżka rowerowa” w gminie Miękinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 marca 2022r. do 31 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia www.miekinia.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miekinia.pl w zakładce "Obwieszczenia".

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2022 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini, ul. Kościuszki 43, 55-330 Miękinia o godzinie 11.00.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Miękinia z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Pełna treść obwieszczenia wraz z dokumentacją dostępna jest na stronie BIP - link.
Liczba odwiedzin: 674

Stopka

Płatności online
Zamknij