Komunikaty - Obwieszczenie o polowa - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie o polowaniu

3 października 2022
KRO.6150.7.2022 Miękinia dnia, 03.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Miękinia działając na podstawie art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01) zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 232 odbędą się polowania zbiorowe w sezonie 2022/2023, organizowane przez Koło Łowieckie „ODYNIEC” w Środzie Śląskiej. Miejsce zbiórki Zabór Wielki.

Polowania zbiorowe dla myśliwych odbędą się w następujących terminach:
29 października 2022r. – od godz. 8.00 do godz. 15.30
11 listopada 2022r. – od godz. 7.30 do godz. 16.00
12 listopada 2022r. – od godz. 7.30 do godz. 16.00
13 listopada 2022r. – od godz. 7.30 do godz. 16.00
26 listopada 2022r. – od godz. 8.00 do godz. 15.30
4 grudnia 2022r. – od godz. 8.00 do godz. 15.30
17 grudnia 2022r. – od godz. 8.00 do godz. 15.30
6 stycznia 2022 r. - od godz. 7.30 do godz. 16.00
7 stycznia 2022 r. - od godz. 7.30 do godz. 16.00
8 stycznia 2022 r. - od godz. 7.30 do godz. 16.00
14 stycznia 2023 r. - od godz. 8.00 do godz. 15.30
15 stycznia 2023 r. - od godz. 8.00 do godz. 15.30

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Liczba odwiedzin: 774

Stopka

Płatności online
Zamknij