Komunikaty - Obwieszczen - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie

7 lipca 2021
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 15 lipca 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia w godzinach pracy Urzędu.

Projekt ww. zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie opublikowany również na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 43 w Miękini o godz. 1300.
Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Link do pełnej dokumentacji na stronie BIP.
Liczba odwiedzin: 1030

Stopka

Płatności online
Zamknij