Komunikaty - Obwieszcze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie

27 kwietnia 2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Miękinia:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Źródła, przyjętego uchwałą nr XXXIII/269/05 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 maja 2005r.;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wilkszyn, przyjętego uchwałą nr XIX/184/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2008r.;
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część „H”, przyjętego uchwałą nr LIII/564/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010r.;
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Lutynia i Wróblowice, dla obszaru w rejonie drogi Lutynia-Wróblowice dla części A1 i A2, przyjętego uchwałą nr XXI/192/16 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 czerwca 2016r.;
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części obrębu Krępice, przyjętego uchwałą nr XXVII/236/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2017r.;
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Wilkszyn w gminie Miękinia, przyjętego uchwałą nr XLIV/448/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2018r.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionych zmian planów. Wnioski i uwagi mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres urzad@miekinia.pl opatrzone tematem „wniosek do zmiany mpzp gminy Miękinia” w terminie do dnia 20.05.2022r.

Z uchwałą zapoznać się można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem - https://bip.miekinia.pl/a,28068,uchwala-nr-xl48022-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmian-miejscowych-planow-zagospodarowania.html.

Z pełna treścią obwieszczenia zapoznać sie można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem - https://bip.miekinia.pl/a,28126,obwieszczenie-wojta-gminy-miekinia-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmian-miejscowych-planow-zagospod.html.
 

Liczba odwiedzin: 731

Stopka

Płatności online
Zamknij