Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Położony w centrum wsi kościół jest przykładem wiejskiego budownictwa sakralnego
Murowany, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium, oskarpowany, z murowaną wieżą od zachodu. Wzmiankowany w 1335 roku ma w swojej historii kilka faz budowy, czytelnych do dzisiaj. We wnętrzu zachowany późnogotycki rzeźbiony tryptyk ołtarzowy z XV wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz zespół całopostaciowych płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592. Zachowały się również malowane renesansowe stalle i ławki z początku XVII w. oraz drewniana polichromowana chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z tego samego okresu. Barokowy ołtarz główny i drewniane malowane tabernakulum pochodzą z końca XVII wieku. Dwa dzwony datowane są na 1497 rok.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 27 kwietnia 2022
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Miękinia:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Źródła, przyjętego uchwałą nr XXXIII/269/05 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 maja 2005r.;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wilkszyn, przyjętego uchwałą nr XIX/184/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2008r.;
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część „H”, przyjętego uchwałą nr LIII/564/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010r.;
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Lutynia i Wróblowice, dla obszaru w rejonie drogi Lutynia-Wróblowice dla części A1 i A2, przyjętego uchwałą nr XXI/192/16 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 czerwca 2016r.;
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części obrębu Krępice, przyjętego uchwałą nr XXVII/236/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2017r.;
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Wilkszyn w gminie Miękinia, przyjętego uchwałą nr XLIV/448/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2018r.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionych zmian planów. Wnioski i uwagi mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres urzad@miekinia.pl opatrzone tematem „wniosek do zmiany mpzp gminy Miękinia” w terminie do dnia 20.05.2022r.

Z uchwałą zapoznać się można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem - https://bip.miekinia.pl/a,28068,uchwala-nr-xl48022-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmian-miejscowych-planow-zagospodarowania.html.

Z pełna treścią obwieszczenia zapoznać sie można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem - https://bip.miekinia.pl/a,28126,obwieszczenie-wojta-gminy-miekinia-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmian-miejscowych-planow-zagospod.html.
 Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online