Komunikaty - Obwieszcze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie

20 kwietnia 2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękinia-usługi publiczne, rejon ulic Jesionowej i Lawendowej” w gminie Miękinia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miękinia uchwały Nr XXXVI/438/21 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękinia - usługi publiczne, rejon ulic Jesionowej i Lawendowej” w gminie Miękinia, obejmującego obszar w rejonie ul. Jesionowej i Lawendowej w obrębie Miękinia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres urzad@miekinia.pl opatrzone tematem „wniosek do MPZP Miękinia – usługi publiczne” w terminie do dnia 11.05.2022r.

Pełna treść obwieszczenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miękini pod adresem https://bip.miekinia.pl/a,28123,obwieszczenie-wojta-gminy-miekinia-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowani.html.
Liczba odwiedzin: 494

Stopka

Płatności online
Zamknij