Komunikaty - Obwieszcze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie

4 kwietnia 2022
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Brzezina – ul. Zacisze” w gminie Miękinia i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków – aktywność gospodarcza” w gminie Miękinia.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Brzezina – ul. Zacisze” w gminie Miękinia i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków – aktywność gospodarcza” w gminie Miękinia, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 13 kwietnia 2022r. do 4 maja 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia www.miekinia.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miekinia.pl w zakładce "Obwieszczenia".

Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach ww. planów miejscowych odbędą się w dniu 20 kwietnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, sala 312 (II piętro), o godzinie 11.00 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Brzezina – ul. Zacisze” w gminie Miękinia, o godzinie 11.30 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków – aktywność gospodarcza” w gminie Miękinia.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Miękinia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2022r.


Pełna treść obwieszczenia wraz z dokumentacją dostępna jest na stronie BIP  - https://bip.miekinia.pl/a,28082,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestr.html.
Liczba odwiedzin: 871

Stopka

Płatności online
Zamknij