Komunikaty - Obwieszcze - Gmina Miękinia

Wójt przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie

11 stycznia 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2 i części działki nr 109/2 w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 stycznia do 15 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia www.miekinia.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miekinia.pl w zakładce "Obwieszczenia". Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 r. w sali nr 113 Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia o godzinie 11.00. Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r.

Treść owbeiszecznia - link do strony BIP.
Liczba odwiedzin: 1066

Stopka

Płatności online
Zamknij