Urzędy i instytucje - Kościół para - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Urzędy i instytucje

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP

Kategoria: Zabytki sakralne
Adres: Miękinia
Obiekt wzmiankowany w 1335 roku, po pożarze w 1710 roku gruntownie przebudowany, obecnie barokowy, otoczony murem. Kościół restaurowany w la¬tach 1967-68. Obiekt jednonawowy z wieżą od zachodu, z trójbocznie zakończonym prezbiterium, zwieńczonym szczytem z wolutowymi spływami. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami.

Zachowało się barokowe wyposażenie kościoła pocho¬dzące z początku i 2 połowy XVIII wieku. Do ciekawszych jego przykładów należy rzeźbiony, drewniany ołtarz główny z 1711 roku, polichromowana, drewniana ambona z 1 ćwierci XVIII wieku, dekoracja stiukowa z 1 połowy XVIII wieku oraz kamienna figura św. Józefa z początku XVIII wieku.© Zbigniew Pilch, „Gmina Miękinia-informator”, Miękinia 2001

Liczba odwiedzin: 9799

Stopka

Płatności online
Zamknij