Komunikaty - Komunikat Państwowego Po - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody z wodociągu Mrozów

23 września 2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Mrozowie (miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Czerna, Kokorzyce, Krępice, Mrozów, Wilkostów, Wojnowice, Wróblowice, Żurawiniec), iż wyniki badań fizykochemicznych próbek wody do spożycia, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego ze stacji uzdatniania wody w Mrozowie oraz sieci wodociągowej wykazują przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrycznych: manganu i żelaza ogólnego.
 
Zobowiązano zarządcę Zakładu Usług Komunalnych w Miękini, ul. Willowa 18 do płukania sieci wodociągowej, ustalenia źródła zanieczyszczenia wody, podjęcia działań naprawczych i powiadomienia odbiorców wody  o zaistniałym fakcie. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
 
Podstawowym niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie jest jego niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody (jej wygląd i smak), obejmujący: wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały kontakt z woda, wzrost mętności. Mangan wraz z żelazem są parametrami wskaźnikowymi, czyli nie są parametrami stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
 
W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej stwierdza wa­runkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.
 
 
 
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Liczba odwiedzin: 2061

Stopka

Płatności online
Zamknij