Sołectwa - Gosław - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Sołectwa

Gosławice

Sołectwo leży w północno-wschodniej części gminy Mięknia, w dolinie Odry, przy szlaku kolejowym z Wrocławia do Szczecina.
Historyczne nazwy miejscowości:
 • 1342 - Cosslowicz
 • 1371 - Kuslowitz, Koselwitz
 • 1736 - Gniefgau
Kalendarium:
 • Najwcześniejsza wzmianka o wsi pochodzi z 1342 roku, kiedy to Henryk Czeski nadaje swojemu rycerzowi Hanco van Marschowicz 7 mórg ziemi na terenie allodium Cosslowicz.
 • 1484 - 1507 - majątek Gosławice należy do Hansa Dompinga z Brzeziny.
 • Do połowy XVIII wieku wieś należy do dominium księcia pruskiego Henryka.
 • 1786 - właścicielem Gasławic jest rodzina von Koschütsky, w dokumentach opisano folwark i karczmę.
 • 1845 - reforma administracyjna króla Fryderyka Wielkiego two­rzy księstwo brzesko-wrocławskie, w skład którego wcho­dzi ziemia średzka. Wieś Gosławice kupuje za 34 tys. talarów baron August von Heyking. W ówczesnych inwentarzach we wsi figuruje folwark i 26 domów.
 • 1908 - 1917 - majątek słynie z upraw sadowniczych i ogrodów kwiatowych. Na wystawie rolnej we Wrocławiu w 1917 ro­ku Gasławice otrzymały srebrny medal w konkurencji hodowli kwiatów.
 • W okresie międzywojennym Gosławice należą do Oswalda Knappe, który kontynuował osiągnięcia gospodarcze swoich poprzedników. W majątku liczącym 170 ha rozwinięto hodowlę bydła rasy oldenburskiej, nierogacizny i koni zimnokrwistych rasy belgij­skiej. Mleczarnia gosławicka dostarczała świeże mleko dla mieszkańców Wrocławia.
We wsi działała gospoda, sklep spożywczy, skład węglowy, na usługach mieszkańców byli także elektryk i mechanicy zatrudnieni w majątku. Ludność nie zatrudniona w majątku pracowała w cegielni w Brzezince i jako sezonowi robotnicy w zakładach pi­wowarskich.

Forma wsi:
Gosławice są wsią dworską z zespołem dworsko-folwarcznym, zajmującym północną część założenia i zespołem domów mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych z niwą domową, w południowej części układu.

Charakter zabudowy:
Zabudowa wsi pochodzi z początku XX wieku, starszą jej część, pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku, stanowi zespół podworski z pałacem, reliktami parku i folwarkiem. Niewielkie domy mieszkalne usytuowane wzdłuż wąskiej, krętej drogi dojazdowej do pałacu, otoczone są ogródkami kwiatowymi. Na obrzeżach wsi zachowały się zdziczałe połacie sadów.

Zabytki:
 • Pałac zbudowany w latach 1860/70, w stylu eklektycznym. Budynek założony na planie prostokąta, z kolumnowymi porty­kami od południa i wschodu jest niewielkim pałacykiem, sta­nowiącym wiejską, letnią siedzibę właścicieli majątku do lat 40-tych XX wieku. Za pałacem rozciągał się niewielki park, którego granice czytelne są do dnia dzisiejszego. Cały zespół pałacowy otoczony jest kamiennym murem z fragmentami bramy wjazdowej prowadzącej ku podjazdowi do połud­niowego portyku.

  Po wojnie pałacyk został adaptowany na budynek administra­cyjno-mieszkalny dla pracowników rolnych. W 1977 roku właściciel obiektu (Oporowski Kombinat Rolny) rozpoczął adap­tację na Ośrodek Szkoleniowy-Wypoczynkowy Zakładu Rolnego w Miękini. Prace remontowe objęły remont wnętrz, wymianę instalacji oraz odnowę elewacji. Po upadku PGR-ów pałac został sprzedany prywatnemu właścicielowi, który w roku 1996 przeprowadził gruntowny remont i rekonstrukcję elementów stylowych.
 • Park krajobrazowy założony około1850 roku zajmował obszar ok. 1.5 ha. Jego szatę roślinną stanowiły przeważnie rodzi­me gatunki roślin, w tym najliczniej reprezentowane klony, sosny i robinie akacjowe. W pojedyńczych okazach występowa­ła choina kanadyjska, dąb błotny i kasztanowiec oraz czeremcha amerykańska. Jest w nim również wiele sosen wejmutek i czarnych oraz daglezje. Park również został zrekonstruowany wraz z fontanną i klombem.
Ciekawostki:
W 1850 roku urodził się w Gosławicach Emil May, budowniczy kanału Odra - Hawela i kanału Noteć-Warta.
Liczba mieszkańców:
- na dzień 28.06.2012 r. - 145

Liczba odwiedzin: 11609

Stopka

Płatności online
Zamknij