Komunikaty - Dodatek węglowy - wzór - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Dodatek węglowy - wzór wniosku

17 sierpnia 2022
Przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie dodatku węglowego. Zachęcamy do zapoznania się.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Uzyskanie dodatku uwarunkowane jest posiadaniem wpisu lub zgłoszeniem źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ,1561i 1576).

Wnioski o dodatek węglowy, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini ul. Kościuszki 18A pokój nr 1 w godzinach pracy GOPS lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek ten musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Wzór wniosku: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego https://monitorpolski.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1712

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie:
• Czym jest dodatek węglowy?
• Komu przysługuje dodatek węglowy?
• Co należy zrobić, aby otrzymać dodatek węglowy?
• Czy przy dodatku węglowym obowiązuje próg dochodowy?
• Co w sytuacji, gdy dwie osoby złożą wniosek o dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego?
• Czy jest wyznaczony termin składania wniosków o dodatek węglowy?
• Kto będzie rozpatrywał wniosek i jak długo trzeba czekać na wypłatę dodatku?
• Czy informacje podane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą weryfikowane?
• W jaki sposób można uzyskać informację o przyznaniu dodatku węglowego?
• Dodatek węglowy jest wypłacany w ratach czy jednorazowo?
• Czy dodatek węglowy mogą otrzymać gospodarstwa domowe, które zakupiły węgiel wcześniej, jeszcze przed złożeniem wniosku?
• Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych, np. kamienic i bloków?
• Czy dodatek węglowy może być zajęty przez komornika?
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r.
Liczba odwiedzin: 4415

Stopka

Płatności online
Zamknij