Sołectwa - Źród - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Sołectwa

Źródła

Wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Miękinia
Historyczne nazwy miejscowości:
 • 1278 - Fonte
 • 1336 - Borne
Kalendarium:
 • 1278 - wieś wzmiankowana po raz pierwszy przez sekretarza księcia Henryka śląskiego Alberta, jako Fonte.
 • 1305 - w księgach fundacyjnych kapituły wrocławskiej z 1305 roku określono jako nowa wieś z 27 małymi chatami, osadzona na prawie niemieckim, "Tak jak Środa Śląska".
 • 1319 - wizytacja kościelna potwierdza istnienie w Źródłach świątyni pod wezwaniem św. Krzyża.
 • 1349 - dokument starosty wrocławskiego Konrada de Falkenhain informuje o istnieniu w Źródłach karczmy i nakłada na nią podatek w wysokości 1 grzywny z rocznego dochodu.
 • 1563 - kościół katolicki zmieniono w zbór luterański.
 • W czasie wojny trzydziestoletniej w latach 1618-1648 wieś zostaje zniszczona, liczne rodziny zbiegają pozostawiając spalone domy i pola uprawne.
 • 1669 - Źródła zakupiła za 15 tys. talarów pani Urzatin.
 • 1757 - w przeddzień bitwy pod Lutynią stacjonowały w Źródłach wojska austriackie.
 • 1774 - folwark w Źródłach kupuje rodzina von Carmer.
 • 1845 - Wieś i folwark wymienione w opisie topograficznym Śląs­ka. Opis wymienia także pałac, kościół i szkołę. Miej­scowa ludność oprócz uprawiania roli, zajmowała się także rzemiosłem, zanotowano istnienie kilku warsztatów rzemieślniczych: włókienniczego, mechanicznego, kuźni i młyna.
 • 1940 - wieś liczy 479 mieszkańców, należy nadal do rodziny von Carmer, struktura gospodarcza nie uległa zmianie.
Forma wsi:
Ulicówka, przedzielona na osi wschód-zachód szosą, z zespołem podworskim w południowej części wsi.

Charakter zabudowy:
Zabudowa wsi pochodzi w całości z początku XX wieku, ze starszej zabudowy zachował się tylko otoczony obronnym murem kościół pochodzący z XIII wieku oraz przebudowany dwór.

Zabytki:
 • Kościół filialny pod wezwaniem św. Krzyża, wzniesiony około 1230 roku powiększony o kruchtę w XVII wieku, absydę stracił w XVIII wieku, restaurowany na przełomie XIX/XX wieku i w latach 1968 -1970, w obecnej formie gotycki. Obiekt murowany z kamienia, jednonawowy z kwadratowym prez­biterium, nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wokół koś­cioła cmentarz otoczony murem obronnym z czterema kolistymi bastejami na narożach, wzniesiony w XVII wieku. W 3 ćwierci XVIII wieku dostawiono drewnianą, wolnostojącą dzwonnicę.

  Kościół ma bogate wyposażenie, pochodzące z różnych etapów budowy świątyni. Do jego najstarszych przykładów należy sakramentarium piaskowcowe z 1519 roku, zespół płyt nagrob­nych datowanych od 1580 do końca XVII wieku, piaskowcowe epitafium rodziny von Seydlitz z 1559 roku oraz manierysty­czny ołtarz główny z rzeźbiarskim zespołem ukrzyżowania. Dzwon kościelny ze spiżu pochodzi z połowy XVIII wieku.
 • Pałac z około 1820 roku. Zabudowania folwarku i podworskie zajmują południowy kraniec wsi, przedzielone są one szeroką drogą gospodarczą. Do czasów współczesnych zachowała się bryła pałacu z okresu jego XIX-wiecznej przebudowy i fragmenty starszego założe­nia, wtopione w mury przyziemia. Neorenesansowa dekoracja elewacji widoczna na archiwalnych zdjęciach nie zachowała się. Pałac jest wykorzystywany jako budynek mieszkalny.
 • Park z końca XIX wieku. W latach 1860-70 na terenach położonych na południe od pałacu założono park drzewny o powierzchni 1,5 ha, którego układ został zniszczony przez nową zabudowę. Z dawnego parku za­chował się szpaler grabowy i lipowy oraz aleja kasztanowa.

Liczba mieszkańców:
- na dzień 28.06.2012 r. - 394

Liczba odwiedzin: 10577

Stopka

Płatności online
Zamknij