Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Ratusz w Miękini
Obiekt z 1906 r., niegdyś willa zamożnych przedsiębiorców miękińskich, po przebudowie i gruntownym remoncie, od roku 1990 pełni funkcję siedziby władz gminy.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 29 grudnia 2021
Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Rok 2022 r. zapowiada zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Od 1 stycznia 2022 r. koniec dotacji na kotły węglowe.
Najważniejszą zmianą, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. jest wycofanie dotacji na kotły węglowe. Od tego dnia nie będzie już można składać wniosków o dotację na kotły węglowe, a dotychczas złożone wnioski będzie można rozliczyć pod warunkiem, że data zakupu i montażu kotła nie jest późniejsza 31 grudnia 2021 r.

Trzecia część programu „Czyste Powietrze
” Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem 3 części programu „Czyste Powietrze” – dla osób o najniższym dochodzie. Jej wdrażanie przewidziano w dwóch etapach.

W etapie 1 zaplanowano ogłoszenie naboru wniosków do trzeciej części uwzględniającego następujące zasady:
• Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe),
• Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
• Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
• Maksymalna kwota dotacji na całego przedsięwzięcia wyniesie do 69 tys. zł;
• Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
• Okres realizacji przedsięwzięcia –do 36 miesięcy.

Druga faza wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmie m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu inwestycji.

Zmiany w zasadach ogólnych
W 2022 r. przewidziano również zmiany w zasadach ogólnych programu – dla wszystkich części programu.
Najważniejsze zmiany, to:
- umożliwienie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
- dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
- doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Terminy wejścia w życie zmienionego programu i uruchomienia części trzeciej zostaną podane w styczniu 2022 r.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online